Видавництво

   fasad.gif

«Либідь» - одне з найстаріших видавництв України. Близько 180 років  наполегливої творчої праці на книжковій ниві - це свідчення відданого служіння вітчизняній освіті й науці, утвердження та розвитку найкращих традицій університетського книговидання.

Детальніше...

Психологія

Ю.Л.Трофімов, В.В. Рибалка, П.А. Гончарук та ін.; за ред. Ю.Л. Трофімова

ціна 40,00 Грн.
Анотація:

В основу підручника покладено особистісний  підхід. Розкриваються базові поняття психологічної науки, і насамперед ті, що пов’язані з психологією особистості, її діяльністю та поведінкою, розвитком психіки, соціальними та біологічними передумовами формування психічних властивостей індивіда, психічних процесів, функцій та станів. Окремий розділ присвячено провідним напрямам науково-прикладної та практичної психології.

Для студентів вищих навчальних закладів.

Бібліографія:
5-те видання, стереотипне, 560 с., оправа розмір 20,5х13,5 см