Видавництво

   fasad.gif

«Либідь» - одне з найстаріших видавництв України. Близько 180 років  наполегливої творчої праці на книжковій ниві - це свідчення відданого служіння вітчизняній освіті й науці, утвердження та розвитку найкращих традицій університетського книговидання.

Детальніше...

Політична нооекономіка: начала оновленої парадигми економічних знань

Гальчинський А.С.

ціна 50,00 Грн.
Анотація:

 

Ноосфера - нооцивілізація - нооекономіка - вузлові визначення нової епохи, що нині формується. У книзі, що публікується в порядку дискусії, зроблено спробу обґрунтувати загальнометодологічні засади відповідної взаємозалежності. Йдеться про ренесанс політичної економії, її трансформацію у політичну нооекономіку, що закладає основу оновленої парадигми економічних знань, економіки Розуму.

Для вчених-економістів, викладачів економічної теорії, аспірантів і студентів економічних факультетів вишів.

Бібліографія:
472 с.; оправа; розмір 20,5х15,0 см